• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.


ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

ภาพกิจกรรม
วีดีทัศน์


หน่วยงานภายนอก